Czym jest Znak "Dolina Baryczy Poleca"?

 

Znak służy wspieraniu sprzedaży i promowaniu unikatowych produktów lokalnych usług turystycznych, które razem pomagają tworzyć różnorodną, wyróżniającą się i przyjazną środowisku ofertę Doliny Baryczy, skierowaną zarówno do mieszkańców regionu jak i turystów.

 

Kupując produkt lub usługę oznaczoną znakiem "Dolina Baryczy Poleca" mają Państwo gwarancję, że pochodzą one z Doliny Baryczy, obszaru o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych i ekologicznej wręcz czystości, wyróżniają się wysoką jakością i są przyjazne dla środowiska. Znakiem "Dolina Baryczy Poleca" mogą posługiwać się tylko ci producenci i usługodawcy, którzy otrzymali prawo do posługiwania się nim w drodze corocznego konkursu i mocą decyzji Kapituły Znaku.

 

Producenci i usługodawcy, których oferta wyróżniona jest znakiem "Dolina Baryczy Poleca" to lokalni rolnicy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy, którzy swoją pracę wykonują z pasją, surowce i inspiracje czerpią z najbliższego otoczenia oraz miejscowych tradycji. Utożsamiając się z Doliną Baryczy, regionem ze wszech stron wyjątkowym, jak nikt inny przyczyniają się do jego promocji. Współpracując a nie konkurując ze sobą w ramach systemu "Dolina Baryczy Poleca" razem pomagają zachować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza dolnośląsko - wielkopolskiego, skupionego wokół największego w Europie obszaru hodowli karpia - Stawów Milickich - i położonego na terenie największego w Polsce parku krajobrazowego oraz tworzą unikatową, wielobarwną ofertę regionu, która skierowana jest do szerokiego grona odbiorców w każdym wieku, posiadającego jednak jedną cechę wspólną - miłość i szacunek dla przyrody.

 

Marta Kamińska